Legislație

LEGISLATIE ARHEOLOGICA

 

România

Lista actelor normative române în domeniul protecției patrimoniului arheologicLista hotărârilor de guvern


Lista ordinelor și dispozițiilor Ministerului Culturii


Altele

 

Republica Moldova

Culegere de legi pentru protecția patrimoniului arheologic în Republica Moldova

 

Europa

Culegere de legi europene pentru protecția patrimoniului arheologic

 

Exportul bunurilor culturale în Uniunea Europeană (cf. EC 116/2008)

Council Regulation (EC) No 116/2009 of 18 December 2008 on the export of cultural goods (engleză)

 

Restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene (cf. CD 93/7/EEC)

Directiva 93/7/CEE a Consiliului din 15 martie 1993 privind restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru

 

Internațională

Corpus de legi pentru protecția patrimoniului arheologic (convențiile și recomandările UNESCO, UNIDROIT, ICOMOS ș.a.)

 

Vezi și

S. Musteață (coord.) — Protecția patrimoniului arheologic. Culegere de acte normative naţionale şi convenţii internaţionale, Chișinău, 2010.