s-musteata-tendinte-curente-in-protectia-patromoniului-arheologic-din-romania-si-republica-moldova

Archaeoheritage are plăcerea de a face publică o nouă apariție editorială: Sergiu Musteață (coord.), Tendințe curente în protecția patrimoniului arheologic din România și Republica Moldova, Chișinău/Iași, Editura ARC, 2016, ISBN 978-9975-137-41-6.

Volumul adună lucrările Simpozionului Național „Patrimoniul cultural al județului Iași: evidență, protejare și valorificare”, organizat în cadrul proiectului Archaeoheritage la Iași în perioada 20-21 mai 2016.

 

Variantă electronică (pdf)

 

Din cuprins:

Introducere de Sergiu Musteață 7
Capitolul 1. Protejarea patrimoniului cultural: legislație și management
Corina BORȘ, Analiză asupra stadiului implementării Convenției de la Valletta în România
Eugen S. TEODOR, How effective is the law’s protection? Limes Transalutanus case
Gheorghe POSTICĂ, Legislaţia patrimoniului cultural din Republica Moldova: tendinţe şi practici contemporane
Mihaela SIMION, Considerații metodologice cu privire la realizarea diagnosticului arheologic. Studii de caz, consecințe și implicații
Irina OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU, Arhivele arheologice
Sergiu MUSTEAȚĂ, Standarde pentru arhivele arheologice în Europa vs. situația din România și Republica Moldova
Adrian CRĂCIUNESCU, Codul patrimoniului cultural al României: teze prealabile
Capitol 2. Braconajul arheologic și comerțul ilegal cu antichități
Dan VLASE, Detectoarele de metale în Uniunea Europeană – repere legislative
Marius-Mihai Ciută, Detectoriştii siturilor arheologice: încercare de realizare a profilului detectoristului din România (1990-2016)
Victor BUNOIU, Detectoarele de metale în România – vulnerabilitate națională în protejarea patrimoniului arheologic
Maia MILEAC, Reflecții asupra acțiunilor de furt și tăinuire a bunurilor culturale în Republica Moldova
Vitalie JOSANU, Măsuri de protejare a patrimoniului arheologic
Capitol 3. Patrimoniul cultural, între cercetare și educație
Alexandra ZBUCHEA, In dialogue with cultural heritage
Laurențiu Marin DOBRE, Arheologie subacvatică. Epave din lemn descoperite în România în perioada 1989-2015
Pîrvu IONICĂ, Instruirea specialiștilor cu activitate în domeniul patrimoniului cultural
Rodica NASTAS, Valorificarea patrimoniului cultural în învățământul preuniversitar din Republica Moldova