Ministrul Culturii, Daniel Barbu, va inaugura terminarea lucrărilor de restaurare de la Biserica Catolica Sfântul Nicolae, Sulina, judeţul Tulcea.

Institutul Naţional al Patrimoniului (INP), din subordinea Ministerului Culturii, este principala instituţie care a gestionat şi finanţat lucrările de reabilitare din cadrul Bisericii Catolice Sfântul Nicolae, din Sulina.

Vineri, 31 mai 2013, la Sulina, va avea loc o recepţie unde vor fi prezenţi dl. Daniel BARBU, Ministrul Culturii, dl. Alexandru MURARU, Director General al INP, reprezentanţi ai INP, autorităţi locale, precum şi membri ai societăţilor care au proiectat şi realizat lucrările de reabilitare.

Începând cu anul 2009, Institutul Naţional al Patrimoniului a alocat fonduri în valoare de 3.385.038,53 lei , în vederea consolidării infrastructurii bisericii.

Astfel, în decursul a patru ani s-a reuşit refacerea tencuielilor, protejarea pereţilor, refacerea balconului de la casa parohială, dezafectarea clădirilor parazitare, realizarea pardoselilor, treptelor şi a trotuarelor, din dale de piatră, refacerea vitraliilor, precum şi multe alte lucrări de reabilitare.

‘Realizarea acestui proiect reprezintă un gest de solidaritate faţă de comunitatea catolică,de promovare si înţelegere a valorilor culturale, componente ale patrimoniului naţional. Construcţia reprezintă un martor al vieţii religioase din Sulina, o capodoperă a arhitecturii ecleziastice.

Institutul Naţional al Patrimoniului are, începând cu acest an,o strategie integrată de dezvoltare şi promovare. Prezenţa ministrului, a domnului Daniel BARBU, este un semn de puternică susţinere şi apreciere pentru INP şi pentru toţi cei implicaţi în promovarea şi conservarea patrimoniului naţional.’ a declarat Alexandru MURARU, director general al Institutului Naţional al Patrimoniului.

Scurt Istoric – Biserica Catolica ‘Sfântul Nicolae’ Sulina

Biserica catolică ”Sfântul Nicolae” din oraşul Sulina, clădire de patrimoniu în care se află o pictură de Michelangelo Merisi da Caravaggio, a trecut prin reparaţii capitale, lucrările fiind finanţate de Ministerul Culturii.

Biserica catolică a fost restaurată pentru prima dată în 1931, potrivit datelor Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional Cultural. Atunci, probabil, a fost adăugată şi campanila care nu făcea parte din construcţia iniţială. Alături de pictura semnată de Michelangelo Merisi da Caravaggio, în lăcaşul de cult se mai află picturi vechi ai căror autori nu sunt cunoscuţi.

Biserica romano catolică este cea mai veche biserică din oraşul Sulina. Ea a fost sfinţită în anul 1863.

Istoric INP – Institutul Naţional al Patrimoniului este o instituţie publică de importanţă naţională, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii. INP este condus de un director general, care este şi preşedintele consiliului de administraţie şi care coordonează întreaga activitate a instituţiei. INP gestionează fondurile destinate cercetării, expertizării şi executării lucrărilor de consolidare-restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice, prin Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice. De asemenea, INP finanţează, prin acordarea de credite, obţinute din timbrul monumentelor istorice, reabilitarea unor monumente de patrimoniu. Instituţia are numeroase atribuţii în privinţa protejării şi promovării monumentelor istorice naţionale şi a celor incluse în Lista Patrimoniului Mondial, fiind în acest sens şi punctul de contact naţional UNESCO. INP elaborează dosarele pentru monumentele istorice propuse pentru a fi incluse în Lista Patrimoniului Mondial. În acelaşi timp, dezvoltă programe şi proiecte naţionale şi europene în domeniul patrimoniului, administrează fondul documentar al monumentelor istorice şi editează numeroase lucrări şi publicaţii periodice în domeniu. INP realizează şi pune în valoare baza naţională de date pentru patrimoniul arheologic, patrimoniul cultural mobil, patrimoniul cultural imaterial şi resursele informaţionale asociate. Elaborează si actualizează periodic Lista monumentelor istorice din România.

Prima instituţie care a avut ca obiect evidenţa şi cercetarea monumentelor istorice a apărut în România în 1892, iar ulterior aceasta şi-a schimbat denumirea, structura şi arhitectura instituţională în numeroase rânduri, mai ales în perioada regimului comunist şi după 1989. De-a lungul timpului, aceasta a avut ca preşedinţi personalităţi marcante de talia lui Nicolae Iorga (1923-1940), N. Ghika-Budeşti, Ştefan Balş, Arthur Verona, Horia Teodoru ş.a.