Apariție editorială: Sergiu Musteață (ed.), Tendințe curente în protecția patrimoniului arheologic din România și Republica Moldova

Archaeoheritage are plăcerea de a face publică o nouă apariție editorială: Sergiu Musteață (coord.), Tendințe curente în protecția patrimoniului arheologic din România și Republica Moldova, Chișinău/Iași, Editura ARC, 2016, ISBN 978-9975-137-41-6. Volumul adună lucrările Simpozionului Național „Patrimoniul cultural al județului Iași: evidență, protejare și valorificare”, organizat în cadrul proiectului Archaeoheritage la Iași în perioada 20-21(…)