Seminar

Assessing the monuments on the World Heritage list and periodical reporting

Baia Mare, September 19-22, 2019

Baia-Mare-2019-programme.pdf

Seminarul a fost organizat în colaborare cu Direcția județeană pentru cultură din Maramureș și Institutul Național al Patrimoniului.

Scopul seminarului a fost de a discuta rolul procesului de evaluare a siturilor înscrise în Lista patrimoniului mondial din România și raportarea periodică la Centrul patrimoniului mondial. Participarea a peste 50 de experţi în domeniul patrimoniului cultural din diverse județe ale țării a permis, pe de o parte, organizarea unei dezbateri profesionale pluridisciplinare privind realitățile domeniului și, pe de altă parte, repartizarea sarcinilor pentru elaborarea rapoartelor de evaluare pentru fiecare sit înscris în Lista patrimoniului mondial. Astfel, în cadrul seminarului s-au discutat următoarele teme de bază: Monitorizarea siturilor în contextul Conventiei patrimoniului mondial; Evaluarea și raportarea stării siturilor din Lista patrimoniului mondial; Raportarea periodică, ciclul III, 2018-2024: Cine și cum trebuie să realizeze rapoartele și prezentarea situației siturilor înscrise în Lista patrimoniului mondial din România: Biserici din Moldova, Sate cu biserici fortificate din Transilvania, Mănăstirea Hurezi, Cetățile dacice din Munții Orăștiei, Biserici de lemn din Maramureș, Centrul istoric al Sighișoarei, Păduri străvechi și seculare de fag din Carpați și alte regiuni ale Europei.

Totodată, participanții la seminar au avut ocazia să facă cunoștință cu rezultatele unui proiect privind promovarea patrimoniului cultural în mediul online și să realizeze o vizită de studiu la Bisericile de lemn înscrise în Lista patrimoniului mondial: Biserica de lemn „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” Plopiş și Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” Deseşti.