Protecția patrimoniului cultural în România

Masă rotundă

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu — 25 iunie 2019

Facultatea de Științe Socio-Umane a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, în parteneriat cu Institutul de Arheologie al Academiei Române, filiala Iaşi, vă invită să participați la Masa rotundă „Protecția patrimoniului cultural în România — provocări ale societății contemporane”.

Evenimentul va avea loc pe data de 25 iunie 2019, începând cu ora 11:30, în Sala Lucian Blaga, aflată în clădirea Rectoratului ULBS (Bdul. Victoriei nr. 10).

Scopul dezbaterilor este reprezentat de punerea în discuție a rolului instituțiilor statului în protejarea patrimoniului cultural, în combaterea acțiunilor îndreptate împotriva obiectivelor de patrimoniu, anchetarea cazurilor de comerț ilegal cu bunuri culturale și în valorificarea durabilă a patrimoniului cultural național.

La dezbateri vor participa:

Keyspeaker: Prof.univ.dr. Augustin LAZĂR, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Procuror General al României (2016-2019)

Paneliști: Prof.univ.dr.habil. Sergiu MUSTEAȚĂ (Institutul de Arheologie, Iași/ Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă, Chișinău) și Conf.univ.dr.habil. Marius-Mihai CIUTĂ (Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu)

Moderator:  Prof.univ.dr.habil. Sorin RADU (Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu)

La eveniment sunt invitați specialiști din muzee, agenții și direcții ale structurilor centrale și locale, studenții din cadrul programelor de studii în domeniul istoriei și patrimoniului cultural, cât și publicul larg interesat de tema discuției.