National Symposium: Archaeology and the Policies for Cultural Heritage Preservation

poster-3rd-arheoinvest-symposiump-v3-t1-723x1024

Download the Programme and Abstracts ↓ of the Symposium

 

THIRD ARHEOINVEST SYMPOSIUM

Archaeology and the Policies for Cultural Heritage Preservation

Iaşi, Romania, 2-3 November 2012

 

VINERI, 2 NOIEMBRIE 2012

8.30 – 10.00 Primirea invitaţilor — Corpul H (Casa Catargi)

Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
10:00 – 10:20 | Ceremonia de deschidere | Lector univ. dr. Vasile COTIUGĂ, Conf. univ. dr. Sergiu MUSTEAȚĂ: Cuvânt de salut din partea organizatorilor | Prof. univ. dr. Petronel ZAHARIUC – Decanul Facultății de Istorie: Cuvânt de salut din partea Facultății de Istorie | CP I dr. Alexaneder RUBEL – Directorul Institutului de Arheologie din Iași: Cuvânt de salut din partea Institutului de Arheologie din Iași
10:20 – 11.00 | Conferință Irina OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU, Baze de date pentru arheologie: RAN, ACERA, CRONICA. Realizare, administrare, acces
11:00 – 11:20 | Pauză de cafea
11:20 – 11:40 | Sergiu MUSTEAŢĂ, Tendinţe curente în protecţia patrimoniului arheologic european
11:40 – 12:00 | Carmen MARIAN, Conservarea textilelor arheologice de la Mănăstirea Căpriana, Republica Moldova
12:00 – 12:20 | Vitalie JOSANU, Problematica protejării patrimoniului arheologic la nivelul judeţului Neamţ
12.20 – 12.30 | Discuții
13.00 – 14.30 |Pauză de masă: Restaurantul-cantină Titu Maiorescu
15:00 – 15:20 | Marius CIUTĂ, Protejarea patrimoniului arheologic în judeţul Alba
15:20 – 15:40 | Cristina CIOBANU, Protejarea patrimoniului arheologic în judeţul Călăraşi
15:40 – 16:00 | Laurentiu DOBRE, Protejarea patrimoniului arheologic în judeţul Constanţa
16:00 – 16:20 | Costel PARASCHIV, Protejarea patrimoniului arheologic în judeţul Tulcea
16:20 – 16:40 | Vasile COTIUGA, Distrugerea patrimoniului arheologic în judeţul Iași
16:40 – 17:00 | Pauză de cafea
17:00 – 17:20 | Mihaela SIMION, Arheologia preventivă din România şi proiectele de infrastructură rutieră de interes naţional – actualitate, direcţii şi perspective
17:20 – 17:40 |Octaviana MARINCAȘ, Preventative conservation in archaeology
17:40 – 18:00 | Elena COZMA, Cristina NICA, Dan DASCĂLU, Monitorizearea mass-mediei româneşti privind patrimoniul cultural şi arheologic
18:00 – 18:15 | Discuții
18:30 | Cina: Restaurantul-cantină Titu Maiorescu

SÂMBĂTĂ, 3 NOIEMBRIE 2012

09:30 – 09:50 | Alexandru POPA, Metodele non-invazive de cercetare arheologică şi locul lor în protecţia patrimoniului arheologic din zona Limesului de est al Daciei romane
09.50 – 10.10 | Octavian CIOBANU, Solution for virtual reconstruction of small artifacts
10:10 – 10:30 | Flaviu TURCU, Solid-State Nuclear Magnetic Resonance as tool for archeological science
10:30 – 10:50 | Silviu GANIA, Andrei ASĂNDULESEI, Gheorghe ROMANESCU, Monitorizarea proceselor hidromorfologice în cazul siturilor arheologice. Studiu de caz: aşezarea cucuteniană de la Costeşti—Lângă şcoală, jud. Iași
10:50 – 11:10 | Ionuţ-Cristi NICU, Gheorghe ROMANESCU, Andrei ASĂNDULESEI, Vasile COTIUGĂ, Stadiul actual al riscurilor hidro-geomorfologice care afectează siturile arheologice. Studii de caz în bazinul hidrografic Valea Oii
11:10 – 11:30 | Pauză de cafea
11:30 – 11:50 | Dragoş GHEORGHIU, Livia ŞTEFAN, Patrimoniu imaterial şi memorie digitală. Recuperarea, stocarea şi transmiterea tehnologiilor din trecut
11:50 – 12:10 | Sergiu MUSTEAŢĂ, Perspectivele proiectului „Tendinţe curente în protecţia patrimoniului arheologic: perspective naţionale şi internaţionale”
12:10 – 12:30 | Discuții. Închiderea simpozionului
13.00 – 14.30 | Pauză de masă: Restaurantul-cantină Titu Maiorescu
15.00 | Plecarea participanţilor

 

[imagebrowser id=1]