Apariții recente

APARIȚII RECENTE

Sergiu Musteață (ed.)
Tendințe curente în protecția patrimoniului arheologic din România și Republica Moldova
Chișinău/Iași, Editura ARC, 2016
ISBN 978-9975-137-41-6

Volumul adună lucrările Simpozionului Național „Patrimoniul cultural al județului Iași: evidență, protejare și valorificare”, organizat în cadrul proiectului Archaeoheritage la Iași în perioada 20-21 mai 2016.

Cuprins:
Introducere de Sergiu Musteață 7
Capitolul 1. Protejarea patrimoniului cultural: legislație și management
Corina BORȘ, Analiză asupra stadiului implementării Convenției de la Valletta în România
Eugen S. TEODOR, How effective is the law’s protection? Limes Transalutanus case
Gheorghe POSTICĂ, Legislaţia patrimoniului cultural din Republica Moldova: tendinţe şi practici contemporane
Mihaela SIMION, Considerații metodologice cu privire la realizarea diagnosticului arheologic. Studii de caz, consecințe și implicații
Irina OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU, Arhivele arheologice
Sergiu MUSTEAȚĂ, Standarde pentru arhivele arheologice în Europa vs. situația din România și Republica Moldova
Adrian CRĂCIUNESCU, Codul patrimoniului cultural al României: teze prealabile
Capitol 2. Braconajul arheologic și comerțul ilegal cu antichități
Dan VLASE, Detectoarele de metale în Uniunea Europeană – repere legislative
Marius-Mihai Ciută, Detectoriştii siturilor arheologice: încercare de realizare a profilului detectoristului din România (1990-2016)
Victor BUNOIU, Detectoarele de metale în România – vulnerabilitate națională în protejarea patrimoniului arheologic
Maia MILEAC, Reflecții asupra acțiunilor de furt și tăinuire a bunurilor culturale în Republica Moldova
Vitalie JOSANU, Măsuri de protejare a patrimoniului arheologic
Capitol 3. Patrimoniul cultural, între cercetare și educație
Alexandra ZBUCHEA, In dialogue with cultural heritage
Laurențiu Marin DOBRE, Arheologie subacvatică. Epave din lemn descoperite în România în perioada 1989-2015
Pîrvu IONICĂ, Instruirea specialiștilor cu activitate în domeniul patrimoniului cultural
Rodica NASTAS, Valorificarea patrimoniului cultural în învățământul preuniversitar din Republica Moldova

Pierre Galland, Katri Lisitzin, Anatole Oudaille-Diethardt, Christopher Young
World Heritage in Europe Today
UNESCO, 2016

World Heritage attracts and fascinates: media around the world publish thousands of articles about it every year and countries invest a great deal of work and money to get sites inscribed on UNESCO’s World Heritage List. Yet not enough is known about the conservation and management efforts that go into protecting the Outstanding Universal Value of the 1000+ sites that are currently on the World Heritage List.
World Heritage in Europe Today, a UNESCO publication, brings together the experience, challenges and success stories of the thousands of people who are directly involved with World Heritage in Europe – a region which accounts for close to half of the World Heritage List.

Maria Theresia Starzmann and John R. Roby
Excavating Memory. Sites of Remembering and Forgetting
University Press of Florida, 2016

In this compelling study, Maria Theresia Starzmann and John Roby bring together an international cast of experts who move beyond the traditional framework of the “constructed past” to look at not only how the past is remembered but also who remembers it. They convincingly argue that memory is a complex process, shaped by remembering and forgetting, inscription and erasure, presence and absence. Collective memory influences which stories are told over others, ultimately shaping narratives about identity, family, and culture.

This interdisciplinary volume–melding anthropology, archaeology, sociology, history, philosophy, literature, and archival studies–explores such diverse arenas as archaeological objects, human remains, colonial landscapes, public protests, national memorials, art installations, testimonies, and even digital space as places of memory. Examining important sites of memory, including the Victory Memorial to Soviet Army, Blair Mountain, Spanish penitentiaries, African shrines, and the U.S.-Mexico borderlands, the contributors highlight the myriad ways communities reinforce or reinterpret their pasts.

Alicia R. Castillo Mena
Personas y comunidades: Actas del Segundo Congreso Internacional de Buenas Prácticas en Patrimonio Mundial: (29 -30 de abril, 1 y 2 de mayo de 2015) // People and communities: Proceedings of Second International Conference on Best Practices in World Heritage: (29th – 30th April, 1st and 2nd May, 2015)
Ed. Universidad Complutense de Madrid, 2016

Este volumen está compuesto por una introducción y los textos de las comunicaciones y pósteres del congreso internacional, con una participación de 30 países y casi 100 centros de investigación. Recoge un documento de Buenas Prácticas sobre el tema.

This volume has an introduction and the texts of the communications and posters of the international Congress, with the participation of 30 countries and around 100 research centers. Besides, it includes a Best Practices document on the subject.

Corina Bors - Protejarea patrimoniului arheologic din România

Corina Borș
Protejarea patrimoniului arheologic din România. Despre situri și monumente arheologice din perspectiva evoluției cadrului legislativ în context european
Editura MEGA, București, 2015

Volumul reprezintă un demers de cercetare întreprins de autoare în contextul stagiului de studii doctorale. În ultimele două decenii și mai bine, chestiunile referitoare la protejarea patrimoniului arheologic din România se dovedesc a fi teme de actualitate, ce necesită deopotrivă recuperări şi actualizări de ordin conceptual, o reconsiderare majoră a cadrului juridic național de referință, dar şi raportarea la norme de bună practică și acțiuni concrete întreprinse —în acest domeniu— la nivel internaţional. În cuprinsul patrimoniului cultural național per ansamblu, patrimoniul arheologic al României deţine un loc central, prin ponderea numerică și materială, valoarea istorică şi științifică, dar și prin mai îndelungata sa tradiţie în privinţa cercetării şi recunoaşterii sale.

Cartea constituie — deopotrivă — o sinteză și o analiză cu privire la modalitățile de ordin legislativ și instituțional în baza cărora a fost gestionată începând cu jumătatea secolului al XIX-lea și până în prezent problematica protejării patrimoniului arheologic, în special cu privire la siturile și monumentele arheologice, cu alte cuvinte asupra bunurilor imobile care constituie o parte însemnată a patrimoniului arheologic. Abordarea temei este una comparativă, pe de o parte având în vedere evoluția din România, iar pe de alta situația de referință la nivelul unor state europene și, mai apoi, al Uniunii Europene

De asemenea, volumul este —dincolo de aspectele sale teoretice— o invitație la reflecție și dezbatere, pe diverse coordonate, cu privire la situația actuală a cunoașterii, salvgardării, gestionării și punerii în valoare a patrimoniului arheologic din România. Un asemenea dialog —de altfel foarte necesar— ar putea fi inițiat ținând cont de politicile moderne formulate la nivelul Uniunii Europene referitoare la patrimonial cultural, recunoscând mutaţia survenită în fundamentarea acestora prin schimbarea de paradigmă determinată de reconsiderarea modului „Cum şi prin ce mijloace putem să conservăm patrimoniul?” către o abordare axată pe un răspuns coerent și viabil la întrebarea „De ce trebuie să-i sporim valoarea şi pentru cine?”.

 
BAR Archaeopress Archaeoheritage Musteata Caliniuc

Sergiu Musteață & Ștefan Caliniuc (eds.)
Current Trends in Archaeological Heritage Preservation: National and International Perspectives
BAR International Series 2741
Archaeopress, 2015
ISBN: 9781407314006

Archaeological heritage helps to define the age and origins of a culture, the history and traditions of a nation, a country or a certain ethno-cultural space in relation to other states or cultural spaces. Today, archaeological goods are treated as part of all humanity, which needs to be treated accordingly. The preservation of archaeological sites is strongly linked to the study, safeguarding and evaluation of unearthed archaeological vestiges. At the same time, this field is faced with the need to salvage or restore sites. As cultural heritage, archaeological goods are very attractive for collectors, and become subjects of illicit activities such as illegal excavations and trade. Hence, for preserving archaeological heritage we need an efficient management with a frame of activities focused on preserving, researching, conservation, and restoration of the cultural resources for future generations.

European and international Conventions play an important role in the process of archaeological heritage preservation, but one of the most important acts is the revised European Convention on the Protection of Archaeological Heritage. Two decades after the signing of the Valletta Convention (Malta, 1992), it is the time to do a large evaluation of its implementation. All countries have a rich past, but they have different systems for cultural heritage preservation, from regional autonomy to federal control.

Under the aegis of the laşi Institute of Archaeology of the Romanian Academy – laşi branch, the project entitled Current Trends in Archaeological Heritage Preservation: National and International Perspectives was launched in 2011 with the financial support of the Romanian National Council of Scientific Research (CNCS), with the intent purpose of analysing the archaeological-heritage preservation policies of Romania and their interplay with the European and international counterparts.

Out of the project came the organisation of an international conference which took place in laşi on the 6th- 10th November 2013. The event was organised by the Iaşi Institute of Archaeology in partnership with the European Association of Archaeologists, the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, the “Moldova” National Museum Complex from Iași and the National Museum of Romanian History, Bucharest. The conference’s goal was to share the experience and to discuss actual situation on the field of archaeological heritage preservation in various countries. This volume gathers most of the papers presented at the conference, and its publication is meant to disseminate to an audience, as wide as possible, the latest work of those working in the field and to promote the latest trends in the protection and management of the archaeological heritage.

Webster_Archaeologist_Survival_Guide

Chris Webster
Field Archaeologist’s Survival Guide
Getting a Job and Working in Cultural Resource Management

Left Coast Press, 2014
ISBN: 978-1-61132-928-5 (p) / 978-1-61132-930-8 (eBook)

Chris Webster’s handy, informative guide outlines what it takes to become an archaeological technician, a field worker in cultural resource management (CRM) archaeology. Based on his popular blog feature, Shovelbums Guide, Webster offers young archaeologists useful advice about CRM work, including writing, cooking in hotel rooms, hand-mapping, surviving unemployment, life after archaeology, and more. It provides tools new CRM archaeologists need to get hired and to live life on the road in a fluctuating job market, as well as details on how to succeed as a field archaeologist. Appendices cover sample job hunting documents and checklists for fieldwork. If you will be pursuing a position in this dynamic, challenging field, this book is a must-read both before you apply for that first job and once you get one.

Archaeological Dimension of World Heritage

Alicia Castillo (ed.)
Archaeological Dimension of World Heritage
Routledge, 2014
ISBN 978-1-4939-0283-5

This volume presents case studies from around the world aiming to serve as a hands-on book for management and treatment of archaeological World Heritage properties. It comprises not only sites inscribed as World Heritage due to their archaeological character but also World Heritage properties where the analysis of their archaeological dimension provides a deeper and better understanding of the assets and includes the potential for disseminating this knowledge. The book has an important practical value, since all the works presented here illustrate – with practical examples, the best and most appropriate ways to manage World Heritage properties. The aim of the heritage managers at these World Heritage sites is to improve conservation and increase understanding and communication in such a way that the communities living in those sites or who earn a livelihood from them can be positively affected by these initiatives.

The book presents exemplary models of heritage management in World Heritage properties–an issue not treated in depth up to now and Best Practices in this management. Therefore, this volume becomes a new, original source presenting model strategies to be followed by other initiatives in order to improve the consideration and treatment of the most outstanding valued sites considered by UNESCO.

Managing, Using, and Interpreting Hadrian's Wall as World Heritage

Peter Stone, David Brough (eds.)
Managing, Using, and Interpreting Hadrian’s Wall as World Heritage
Routledge, 2014

Hadrian’s Wall was inscribed as a World Heritage Site (WHS) in 1987 and, with the German Limes, became one of the first two parts of the transnational ‘Frontiers of the Roman Empire’ (FRE) WHS in 2005. The World Heritage Site of Hadrian’s Wall is unusual, although not unique, among World Heritage sites in its scale and linear nature: stretching from Ravenglass on the west coast of England to Newcastle upon Tyne on the east coast – over 150 miles. Along its length it passes through two major urban centres and a variety of rural landscapes and its remains vary from substantial upstanding architectural features to invisible below ground archaeology.

Traditionally many of the constituent parts of Hadrian’s Wall, forts etc, have been managed as separate entities by different State and private organisations. These and other issues make it an extremely complex WHS to manage. This book not only chronicles the past management of the Wall but also looks towards the future as more countries aspire to have their Roman frontiers added to the FRE. The experience gained over the last two decades illustrates developments in the management of large scale complex heritage sites that will be of value as a detailed case study to those involved in (and affected by) heritage management, as well as academics, and students. Many of the issues raised will find resonance in those faced by many other large (World) heritage sites.

The Management Of Cultural World Heritage Sites and Development In Africa

Simon Makuvaza (ed.)
The Management Of Cultural World Heritage Sites and Development In Africa
Routledge, 2014

Ever since the signing of the World Heritage Convention 40 years ago and ratified by 33 African countries, to date, only 43 cultural heritage sites have been successfully proclaimed as World Heritage Sites in Africa. These include archaeological and historical sites, religious monuments and cultural landscapes. This book is a re-evaluation of the nomination and management of cultural World Heritage sites in Africa from the late 1970s when the Island of Gorée of Senegal and the Rock-Hewn Churches of Ethiopia were first inscribed on the WHL until today. It considers whether a credible and well balanced WHL has been attained, especially in regards to the nomination of more sites in Africa. The book also examines the roles and contribution of various heritage organizations and African governments to the nomination and management of cultural World Heritage sites in Africa. Lastly, the volume also scrutinizes economic development, which may result from the nomination and successful management of cultural World Heritage sites in Africa.

The Valletta Convention. Twenty Years After

Victoria M. van der Haas and Peter A.C. Schut (eds.)
The Valletta Convention: Twenty Years After – Benefits, Problems, Challenges (English and French Edition)
Archaeolingua, 2014

Contents:
Foreword and acknowledgement – Katalin Wollák
Foreword – Peter Schut
1 | The Valletta Convention: twenty years after – a convenient time – Adrian Olivier
2 | Origines et objectifs de la Convention de Malte. Son application en France – Marc Gauthier
3 | The origins and aims of the Valletta Convention. Its implementation in France – Marc Gauthier
4 | Research, historic assets and the public – the Valletta Convention and the example of Butrint – Brian Ayers
5 | Archaeology and tourism. The Roman Legionary Trail, an educational and recreational project in the canton of Aargau, Switzerland – Thomas Pauli-Gabi
6 | The convention in action – Poland almost 20 years after the ratification of the Valletta Convention – Agnieszka Oniszczuk
7 | Heritage sites and tourism: two sides of the same coin? – George Cassar
8 | Archaeological work in a development context. Key challenges and legal measures – Nicoletta Divari-Valakou
9 | The pending ratification of the Valletta Treaty by Austria – Bernhard Hebert
10 | Two years of ratification – twenty years of legal implementation: the Valletta Convention in the Spanish case: a fact or fantasy? – Alicia Castillo Mena
11 | Archaeological heritage management in the Republic of Moldova after two decades of the Valletta Convention – Sergiu Musteață
12 | The positive experiences, issues and limited opportunities in the present application of rescue archeology under the Malta Convention in Albania – G. Frasheri
13 | Albanian challenges on the protection of cultural heritage – Roland Olli
14 | Management of archaeological excavations and control in the Czech and Slovak Republic – Jan Maøík and Karol Prášek
15 | Archaeological resources in cultural heritage: a European standard – David Bibby
16 | Relax, don’t do it: a future for archaeological monitoring – Hans Huisman and Bertil van Os
17 | Rising to the challenge? Research-based training in contexts of diversification – Christopher Prescott
18 | Valletta and beyond – ideas and practices in Sweden – Birgitta Johansen and Mats Mogren
19 | Malta and its consequences: a mixed blessing – Willem J.H. Willems
20 | The EU and cultural heritage: current approaches and challenges for the future – Petar Miladinov
21 | Europe, Malta and me – Leonard de Wit
22 | Valletta Convention perspectives: an EAC survey –Adrian Olivier and Paul Van Lindt
Contributors
Résumés

More info on Amazon.com

Archaeology, Heritage, and Civic Engagement

Barbara J Little and Paul A Shackel
Archaeology, Heritage, and Civic Engagement. Working toward the Public Good
Left Coast Press Inc. 2014

The definition of “public archaeology” has expanded in recent years to include archaeologists’ collaborations with and within communities and activities in support of education, civic renewal, peacebuilding, and social justice. Barbara Little and Paul Shackel, long-term leaders in the growth of a civically-engaged, relevant archaeology, outline a future trajectory for the field in this concise, thoughtful volume. Drawing from the archaeological study of race and labor, among other examples, the authors explore this crucial opportunity and responsibility, then point the way for the discipline to contribute to the contemporary public good.

Farrujia de la Rosa. An Archaeology of the Margins

José Farrujia de la Rosa
An Archaeology of the Margins. Colonialism, Amazighity and Heritage Management in the Canary Islands
Routledge, 2013

This book analyses the problematics of archaeological heritage management in the Canary Islands, which are echoed in other parts of the world where the indigenous heritage is under-represented. The present-day management of Canarian archaeological heritage has a very specific and unusual context given that the archipelago is located on the fringes of Europe, belonging to Spain and therefore to the European Unión, but geographically and in terms of early history being part of Africa.

From a theoretical perspective, then, the proposed book analyzes issues such as the effects of colonialism and eurocentrism on the management of the archaeological heritage. It also examines the evolutionist and historico-cultural models used to analyze past societies and, ultimately, used to create identities that influence archaeological heritage management itself.

From a practical point of view, the book presents a proposal for enhancing the archaeological heritage of the Canary Islands through the creation of archaeological parks (providing some concrete examples in the case of the city of La Laguna) and the active involvement of the local community. Parallel to this, the book considers the Canarian Archipelago as part of a problematic that is not unique to this area but is an example of poor indigenous heritage management overall. It demonstrates how the course of history and the politics of the past still have an excessive influence on the way in which the present-day archaeological heritage is interpreted and managed. Therefore, this book provides an almost unique opportunity for uncovering the history of archaeology within the margins of Europe (in fact, in an African region) and exploring colonial and foreign influences. In many ways it is a mirror of archaeological mainstreams and an exercise in (re)thinking the aim and status of present-day archaeology.

Rodney Harrison
Heritage. Critical Approaches
Routledge, 2012

Historic sites, memorials, national parks, museums…we live in an age in which heritage is ever-present. But what does it mean to live amongst the spectral traces of the past, the heterogeneous piling up of historic materials in the present? How did heritage grow from the concern of a handful of enthusiasts and specialists in one part of the world to something which is considered to be universally cherished? And what concepts and approaches are necessary to understanding this global obsession?

Over the decades, since the adoption of the World Heritage Convention, various ‘crises’ of definition have significantly influenced the ways in which heritage is classified, perceived and managed in contemporary global societies. Taking an interdisciplinary approach to the many tangible and intangible ‘things’ now defined as heritage, this book attempts simultaneously to account for this global phenomenon and the industry which has grown up around it, as well as to develop a ‘toolkit of concepts’ with which it might be studied. In doing so, it provides a critical account of the emergence of heritage studies as an interdisciplinary field of academic study. This is presented as part of a broader examination of the function of heritage in late modern societies, with a particular focus on the changes which have resulted from the globalisation of heritage during the late twentieth and early twenty-first centuries.

Developing new theoretical approaches and innovative models for more dialogically democratic heritage decision making processes, Heritage: Critical Approaches unravels the relationship between heritage and the experience of late modernity, whilst reorienting heritage so that it might be more productively connected with other pressing social, economic, political and environmental issues of our time.

Michael Rowlands, Beverly Butler
The Dignity of Heritage
Routledge, 2013

The Dignity of Heritage makes a radical break with routinised accounts and definitions of cultural heritage and with the existing or ‘established’ canon of cultural heritage texts. Jacques Derrida’s rallying call to ‘restore heritage to dignity’ is taken as an alternative guiding metaphor by which this book critically re-visits the core question – what constitutes cultural heritage? Engaging with concerns (notably the moral-ethical issues) that shape and define the possible futures of cultural heritage studies, the book aligns with a wider ‘anthropological perspective’ on cultural heritage studies. It chimes with scholarship committed to disrupting the ‘Eurocentrism’ which continues to underpin cultural heritage theory/ practice and also with a contemporary ‘politics of recognition’ which is bound up in articulating new, alternative or ‘parallel’ characterisations of heritage value.

The Dignity of Heritage provides the intellectual impetus and critical frame-work by which cultural heritage discourse can undergo a process of radical reflection, fundamental re-conceptualisation and engage in a subsequent reconstruction of its core heritage values, practices and ethics. The Dignity of Heritage is of transformative value in outlining and creating new and future agendas within cultural heritage discourse

Hanna M. Szczepanowska
Conservation of Cultural Heritage. Key Principles and Approaches
Routledge, 2012

Conservation of Cultural Heritage covers the methods and practices needed for future museum professionals who will be working in various capacities with museum collections and artifacts. It also assists current professionals in understanding the complex decision-making processes that face conservators on a daily basis. The uniqueness of this book lies in correlating the aspects of material science and the behaviour of artifacts in a museum environment. It will be of special benefit to museum professionals not trained in conservation.

Covering a broad range of topics that are key to sound conservation in the museum, Conservation of Cultural Heritage is an important tool for students and professionals alike in ensuring that best practice is followed in the preservation of important collections.

Peter Anreiter, Eszter Banffy, Laszlo Bartosiewicz and Wolfgang Meid, (eds.)
Archaeological, Cultural and Linguistic Heritage:
Festschrift fur Elisabeth Jerem in Honour of her 70th Birthday (Archaeolingua Main Series)
Archaeolingua, 2012

More than 50 authors, from many countries, have contributed to this impressive volume which honours Erzsébet Jerem, founder and longtime editor of the Archaeolingua publication venue. Main focus is on the archaeology of Hungary and adjacent regions, with particular stress on Iron Age cultural elements which, from an archaeological point of view, may be labelled “Celtic”. An important part of the contributions however is of linguistic, philological or epigraphic interest which deal, in an interdisciplinary way, with problems concern Celtic Studies as a whole or in detail, or are of relevance to cultural history in general.

Douglas C. Comer
Tourism and archaeological heritage management at Petra. Driver to development or destruction?
New York, Springer, 2012

Once visited only by the cognoscenti of the ancient world, over the last decade Petra has drawn almost a million visitors in some years. Petra burst into popular consciousness with the release of enormously popular motion picture Raiders of the Lost Ark in 1989. Moviegoers all over the world were introduced to some of the spectacular scenic wonders of Petra: the Siq, a narrow chasm with colorful, towering sandstone walls, and Al-Khazna, the exquisitely carved tomb for a Nabataean king.

For centuries, the Nabataeans controlled the trade in precious commodities across the Arabian Peninsula, bring spices from Southeast Asia, incense from present-day Yemen, gold and ivory from Africa, and silk from the Far East across the Empty Quarter to ports on the western Mediterranean.

In 1985, Petra was included on the list of World Heritage Sites. Since then, low cost jet travel and a fast highway from the capital city of Amman have made the site increasingly accessible. The Jordanian government has made attracting tourists to Jordan a top priority.

For all of the attention that Petra has received, it is still surprisingly poorly understood. A widely accepted chronology of the city, even the dates of major tombs and monuments, has yet to be established. Even the mystery of why and how Arab nomads adopted a sedentary lifestyle and built a great city has yet to be fully explained.

Will Petra’s popularity as a tourism destination overshadow the importance of addressing these questions, and, more importantly, will tourism damage the archaeological remains there in ways that make answers more difficult or even impossible to find?

Robert J. Shepherd and Larry Yu, (eds.)
Heritage Management, Tourism, and Governance in China. Managing the Past to Serve the Present
(SpringerBriefs in Archaeology / SpringerBriefs in Archaeological Heritage Management)

Springer, 2012

This monograph analyzes current cultural resource management, archeological heritage management, and exhibitionary practices and policies in the People’s Republic of China. Academic researchers, preservationists, and other interested parties face a range of challenges for the preservation of the material past as rapid economic and social changes continue in China. On the one hand, state-supported development policies often threaten and in some cases lead to the destruction of archeological and cultural sites. Yet state cultural policies also encourage the cultivation of precisely such sites as tourism development resources. This monograph aims to bring the concepts of world heritage sites, national tourism policies, ethnic tourism, and museum display together for a general cultural heritage audience. It focuses on a central issue: the tensions between a wide range of interest groups: cultural anthropologists and archeologists, tourism officials, heritage proponents, economic development proponents, a new class of private rich with the means to buy artifacts, and a fragmented regulatory system. Behind all of them lies the political role of heritage in China, also addressed in this monograph.

Peter F. Biehl and Christopher Prescott
Heritage in the Context of Globalization: Europe and the Americas
(SpringerBriefs in Archaeology / SpringerBriefs in Archaeological Heritage Management),

Springer, 2012

This brief is the proceedings of two roundtables and forums organized by Eszter Bánffy, Peter Biehl, Douglas Comer, and Christopher Prescott and sponsored by the European Association of Archaeologists (EAA) and the Society for American Archaeology (SAA) held at the 76th SAA annual conference in Sacramento in April 2011, and the 17th EAA annual conference in Oslo in September 2011. The book is organized around five main issues with the goal to stimulate discussion, research and practices within the field: Traditions and legal regulations of heritage and its management The teaching of cultural heritage; public outreach and university training Heritage and national identity The future of cultural heritage in a globalized and digitized world This book is thus be an exploration of the various experiences in Europe and the Americas to better understand, in the vast field of archaeology and cultural heritage management, where we are today, where we might be, and where we hope to be in the near future.

Paula Kay Lazrus and Alex Barker (eds.)
All the King’s Horses: Essays on the Impact of Looting and the Illicit Antiquities Trade on Our Knowledge of the Past
The SAA PRESS, 2012

All the King’s Horses is a groundbreaking volume that explores issues related to the looting of artifacts worldwide. Topics range from Ancient Coins and Biblical Artifacts to shipwreck looting in Australia.

Contributors include Alex W. Barker, Paula Kay Lazrus, Neil Brodie, Daniel Contreras, Stephen L. Dyson, Senta C. German, Jennifer Rodriques, Nathan T. Elkins, Neil Brodie, Morag Kersel, and Ann M. Early.

J. Bofinger, D. Krausse (eds.)
Large Scale Excavations in Europe. Fieldwork Strategies and Scientific Outcome
Proceedings of the International Conference Esslingen am Neckar, Germany, 7th – 8th October 2008
EAC Occasional Paper No. 6, Brussels, 2012.

During the last decades, the number of large-scale excavations has increased significantly. Such excavations became an important element of archaeological cultural heritage management. This kind of large-area fi eldwork off ers not only new data, fi nds and additional archaeological sites, but also gives new insights into the interpretation of archaeological landscapes as a whole. Our view of the results of older excavations and our ideas on settlement structures and land use in the past has changed dramatically. New patterns concerning human “off site activities”, e.g. fi eld systems, or types of sites which were previously underrepresented, can only be detected by large-scale excavations. Linear projects especially, such as pipelines and motorways, off er the possibility to extrapolate and propose models of land use and environment on the regional and macro-regional scale.

Sharon Sullivan, Richard Mackay (eds.)
Archaeological sites: conservation and management
Los Angeles: Getty Conservation Institute, 2012

This is the fifth volume to appear in the Getty Conservation Institute’s Readings in Conservation series, which gathers and publishes texts that have been influential in the development of thinking about the conservation of cultural heritage. The present volume features more than seventy texts that have made important contributions to the understanding of the conservation and management of archaeological sites, addressing key issues from both a historical and a contemporary perspective.

The readings cover a broad spectrum of site types, geographic locations, cultural contexts, and methodological approaches and techniques. They range chronologically from early eighteenth-century memoirs and late nineteenth- and early twentieth-century texts by such pioneers as Heinrich Schliemann and Sir Arthur Evans to a thorough representation of recent scholarship. The volume is divided into five parts focusing on historical methods, concepts, and issues; conserving the archaeological resource; the physical conservation of archaeological sites; the cultural values of archaeological sites; and site management.

Sharon Sullivan is an adjunct professor at three Australian universities and a member of the Australian Heritage Council. Richard Mackay is an adjunct professor at La Trobe University in Melbourne and a partner at Godden Mackay Logan, a leading Australian heritage consulting firm.

Charlotte Joy
The politics of heritage management in Mali: from UNESCO to Djenné
Walnut Creek, Calif.: Left Coast Press, Inc., 2012

The UNESCO World Heritage Site of Djenné, in modern day Mali, is exalted as an enduring wonder of the ancient African world by archaeologists, anthropologists, state officials, architects and travel writers. In this revealing study, the author critically examines how the politics of heritage management, conservation, and authenticity play essential roles in the construction of Djenné’s past and its appropriation for contemporary purposes. Despite its great renown, the majority of local residents remain desperately poor. And while most are proud of their cultural heritage, they are often troubled by the limitations it places on their day to day living conditions. Joy argues for a more critical understanding of this paradox and urges us all to reconsider the moral and philosophical questions surrounding the ways in which we use the past in the present.

Douglas C. Comer and Michael J. Harrower
Mapping Archaeological Landscapes from Space:
In Observance of the 40th Anniversary of the World Heritage Convention
(SpringerBriefs in Archaeology / SpringerBriefs in Archaeological Heritage Management)

Springer, 2013

Mapping Archaeological Landscapes from Space: In Observance of the 40th Anniversary of the World Heritage Convention offers a concise overview of air and spaceborne imagery and related geospatial technologies tailored to the needs of archaeologists. Leading experts including scientists involved in NASA’s Space Archaeology program provide technical introductions to five sections: 1) Historic Air and Spaceborne Imagery, 2) Multispectral and Hyperspectral Imagery, 3) Synthetic Aperture Radar, 4) Lidar, and 5) Archaeological Site Detection and Modeling. Each of these five sections includes two or more case study applications that have enriched understanding of archaeological landscapes in regions including the Near East, East Asia, Europe, Meso- and North America.

Targeted to the needs of researchers and heritage managers as well as graduate and advanced undergraduate students, this volume conveys a basic technological sense of what is currently possible and, it is hoped, will inspire new pioneering applications. Particular attention is paid to the tandem goals of research (understanding) and archaeological heritage management (preserving) the ancient past. The technologies and applications presented can be used to characterize environments, detect archaeological sites, model sites and settlement patterns and, more generally, reveal the dialectic landscape-scale dynamics among ancient peoples and their social and environmental surroundings. In light of contemporary economic development and resultant damage to and destruction of archaeological sites and landscapes, reflexively nurturing advances in applications of air and spaceborne technologies in archaeology is a matter of wide utility and a particularly appropriate goal at the 40th anniversary of the World Heritage Convention.

D. Callebaut, J. Mařik and J. Mařiková-Kubkova (eds.)
Heritage Reinvents Europe
EAC Occasional Paper No. 7, Namur, 2013

Unity in Diversity, the motto of the European Union, has, since World War II, seldom been as relevant as it is today. In these difficult economic times Europe is more and more confronted with the phenomenon that citizens openly stand up for the defence of their national and regional interests. This has put enormous pressure on the process of European integration and the concept of a shared European identity based on the cultures of individual EU member states. Thus, understanding the diversity of European cultural heritage and its presentation to the broadest audience represents a challenge that can be answered by diversified group of scientists, including archaeologists, historians, culturologists, museologists etc. By choosing “Heritage reinvents Europe” as the theme for the 12th EAC colloquium that was held between the 17th–19th March 2011, in the Provincial Heritage Centre in Ename, Belgium, the board of the Europae Archaeologiae Consilium made its contribution to the understanding of the key concept of a shared European identity.

Agneta Lagerlöf (ed.)
Who cares? Perspectives on Public Awareness, Participation and Protection in Archaeological Heritage Management
, EAC Occasional Paper No. 8, Namur, 2013

The increasing numbers of reports on tampering with ancient monuments and archaeological materials may reflect more acts of plunder. But it could also reflect a higher incidence of reporting of such acts to competent authorities or a combination of them both. A third solution is of course that acts of plunder are currently deemed more newsworthy than before in our part of the world. And if this is the case, we must ask why has this become important now, and also, how does this influence our understanding of what is happening? The complexity of this problem and the ethical issues it raises require us to examine our view of the archaeological source material and archaeology as a profession in relation to society at large. An international conference took place in Paris 2012 with participants from different European countries. The purpose of the conference was to discuss the kind of measures that need to be taken and what the societal consequences of these may be.

Kevin Chamberlain
War and Cultural Heritage. A Commentary on the Hague Convention 1954 and its Two Protocols
The Institute of Art and Law, 2013
ISBN 978-1-903987-31-5

War and Cultural Heritage contains in a single volume an article by article commentary on the 1954 Hague Convention and its Two Protocols. The book also analyses other instruments of international humanitarian law relevant to the protection of cultural property. This includes the 1949 Geneva Conventions and the 1977 Additional Protocols, which had a profound influence on the drafting of the 1954 Convention and the Second Protocol respectively. The book also examines the extent to which the provisions of the 1954 Convention and its Protocols are part of customary international humanitarian law. The book takes into account the latest developments regarding the international efforts to secure restitution of Holocaust-looted cultural property, including the work of the UK’s Spoliation Advisory Panel.

Since the publication of the first edition of War and Cultural Heritage in 2004 there have been a number of important developments. The Second Protocol to the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict has entered into force and there are now 64 States Parties. The Committee for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict provided for under the Second Protocol has been set up and has adopted the Guidelines for the Implementation of the Second Protocol. Disbursements have been made from the Fund for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict. In 2008 the United Kingdom published for public consultation the draft Cultural Property (Armed Conflicts) Bill, the legislation to enable the United Kingdom to become a Party to the 1954 Convention and its two Protocols and in 2009 the United States ratified the 1954 Hague Convention (but neither of its two Protocols). The time to publish a second edition of War and Cultural Heritage to take account of these and other developments is long overdue.

The civil war in Syria has resulted in extensive destruction of that nation’s cultural heritage. More recently in the conflict in Mali Islamist insurgents retreating from Timbuktu set fire to a library containing thousands of priceless historic manuscripts, described by the town’s mayor as a “devastating blow” to world heritage. These incidents demonstrate the need for all parties engaged in armed conflict to have regard to the rules of international law concerning the protection of cultural property.

Lyndel Prott, Ruth Redmond-Cooper and Stephen Urice
Realising Cultural Heritage Law:
Festschrift for Patrick O’Keefe

The Institute of Art and Law, 2013
ISBN 978-1-903987-30-8

The volume is a a collection of essays edited by Lyndel Prott, Ruth Redmond-Cooper and Stephen Urice.

Contents: Making a Statement for Heritage Preservation: Ratifying the 2001 UNESCO Convention – David Blackman / Models of Implementation of the 1970 UNESCO Convention: Can Their Effectiveness be Determined? – Patty Gerstenblith / The Wishes of the Dead as a Reference Point in Law – Christopher Grayson / Mediterranean Heritage: Possession and Dispossession – David Lowenthal / Guatemala: A Colourful Tapestry – Minouschka Lush / ‘Proper and Appropriate’ ‘Property and Appropriation’ – Thijs J. Maarleveld / The World Heritage Convention and Non-State Actors – James R. Nafziger / Tangible Cultural Heritage and International Human Rights Law – Roger O’Keefe / Fetters and Stumbling Blocks: Impediments to the Recovery and Return of Unlawfully Removed Cultural Objects – A Common Law Perspective – Norman Palmer / The Trade in Antiquities: Is it Time for Additional Approaches to Reducing Destruction and Theft? – Kenneth Polk / Protection and Return of Cultural Objects – the Interplay of Law and Ethics – Marina Schneider / Museums and Universal Heritage: Right of Return and Right of Access for Africans – Folarin Shyllon / Approaches to Unprovenanced Antiquities among Conservators – Kathryn Walker Tubb / Gross Violations of Human Rights and Restitution: Learning from Holocaust Claims Ana Vrdoljak / Can NGOs Change the Status of Cultural Heritage Protection in China? The Case of CHP as an Example – Wang Yunxia and He Shuzhong / Afterword: Working Together – Lyndel Prott

Richard Harwood
Historic Environment Law: Planning, listed buildings, monuments, conservation areas and objects
Institute of Art and Law, 2013

This book covers the planning system and deals with the historic environment and the designation and control applied to listed buildings, conservation areas, scheduled monuments, archaeological areas, gardens, battlefields and World Heritage Sites. It addresses the removal of art and antiquities from site and buildings, including treasure and the consequences of unlawful removal. Discrete regimes are discussed, including the Church of England, military remains and wrecks.

Fully up to date, the book explains the development consent system for major infrastructure projects, along with the changes introduced by the Localism Act 2011. The National Planning Policy Framework and recent case law, not least the enlargement of planning control over demolition, are analysed. The book deals clearly with the increasing differences between English and Welsh legislation and policy and contains a wealth of statutory material, including the Ancient Monuments and Archaeological Areas Act 1979, Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Regulations 1990, The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) (Wales) Regulations 2012, the Listed Buildings Act 1990, the Treasure Act 1996 and others.

Russell Staiff, Robyn Bushell, Steve Watson
Heritage and Tourism. Place, Encounter, Engagement
Routledge, 2013
ISBN 978-0-415-53265-5, 978-0-415-53264-8

The complex relationship between heritage places and people, in the broadest sense, can be considered dialogic, a communicative act that has implications for both sides of the ‘conversation’. This is the starting point for Heritage and Tourism. However, the ‘dialogue’ between visitors and heritage sites is complex. ‘Visitors’ have, for many decades, become synonymous with ‘tourists’ and the tourism industry and so the dialogic relationship between heritage place and tourists has produced a powerful critique of this often contested relationship.

Further, at the heart of the dialogic relationship between heritage places and people is the individual experience of heritage where generalities give way to particularities of geography, place and culture, where anxieties about the past and the future mark heritage places as sites of contestation, sites of silences, sites rendered political and ideological, sites powerfully intertwined with representation, sites of the imaginary and the imagined.

Under the aegis of the term ‘dialogues’ the heritage/tourism interaction is reconsidered in ways that encourage reflection about the various communicative acts between heritage places and their visitors and the ways these are currently theorized, so as to either step beyond – where possible – the ontological distinctions between heritage places and tourists or to re-imagine the dialogue or both. Heritage and Tourism is thus an important contribution to understanding the complex relationship between heritage and tourism.

Kate Darian-Smith, Carla Pascoe (eds.)
Children, Childhood and Cultural Heritage
Routledge, 2012
ISBN 978-0-415-52995-2, 978-0-415-52994-5

Children, Childhood and Cultural Heritage explores how the everyday experiences of children, and their imaginative and creative worlds, are collected, interpreted and displayed in museums and on monuments, and represented through objects and cultural lore. Young people constitute up to half the population of any given society, but their lives are inescapably influenced by the expectations and decisions of adults. As a result, children’s distinct experiences are frequently subsumed within the broader histories and heritage of their families and communities. And while adults inevitably play a prominent role in children’s lives, children are also active creators of their own cultures. As this volume so vividly demonstrate, the cultural heritage of children is rich and varied, and highly revealing of past and present attitudes to children and their work, play, creativity, and human rights.

The essays in this book span the experiences of children from classical Rome to the present moment, and examine the diverse social and historical contexts underlying the public representations of childhood in Britain, Europe, North America, Australia, North Africa and Japan. Case studies examine the heritage of schools and domestic spaces; the objects and games of play; the commemoration of child Holocaust survivors; memorials to Indigenous child-removal under colonial regimes; children as collectors of objects and as authors of juvenilia; curatorial practices at museums of childhood; and the role of children as visitors to historical sites.

Until now, the cultural heritage of children and the representations of childhood have been largely absent from scholarly discussions of museology, heritage places and material culture. This volume rectifies that gap, bringing together international experts in children’s histories and heritage. Aimed at a wide readership of students, academics, and museum and heritage professionals, Children, Childhood and Cultural Heritage authoritatively defines the key issues in this exciting new field.

Sophia Labadi, Colin Long (eds.)
Heritage and Globalization (Key Issues in Cultural Heritage)
Routledge, 2012
ISBN: 978-0-415-57112-8

This volume analyzes the politics, policy and practice of cultural heritage at the global level, identifying the major directions in which international heritage practice is moving, and exploring the key issues likely to shape the cultural heritage field well into the twenty-first century. It examines the tensions between the universal claims of much heritage practice, particularly that associated with the World Heritage system, and national and local perspectives. It explores the international legal framework developed since World War Two to protect heritage, particularly at times of war, and from theft, showing how contemporary global problems of conflict and illicit trade continue to challenge the international legal system.

Heritage and Globalisation critiques the incorporation of heritage in the world economy through the policies of international development organisations and the global tourism trade. It also approaches heritage from seldom-considered perspectives, as a form of aid, as a development paradigm, and as a form of sustainable practice.

The book identifies some of the most pressing issues likely to face the heritage industry at a global level in coming decades, including the threat posed by climate change and the need for poverty reduction. Providing a historically and theoretically rigorous approach to heritage as a form of and manifestation of globalisation, the volume’s emphasis is on contemporary issues and new fields for heritage practice.

Elisa Giaccard (ed.)
Heritage and Social Media: Understanding heritage in a participatory culture
Routledge, 2012
ISBN: 978-0-415-61667-6

Heritage and Social Media explores how social media reframes our understanding and experience of heritage. Through the idea of ‘participatory culture’ the book begins to examine how social media can be brought to bear on the encounter with heritage and on the socially produced meanings and values that individuals and communities ascribe to it.

To highlight the specific changes produced by social media, the book is structured around three major themes:
Social Practice. New ways of understanding and experiencing heritage are emerging as a result of novel social practices of collection, representation, and communication enabled and promoted by social media.
Public Formation. In the presence of widely available social technologies, peer-to-peer activities such as information and media sharing are rapidly gaining momentum, as they increasingly promote and legitimate a participatory culture in which individuals aggregate on the basis of common interests and affinities.

Sense of Place. As computing becomes more pervasive and digital networks extend our surroundings, social media and technologies support new ways to engage with the people, interpretations and values that pertain to a specific territorial setting.

Heritage and Social Media provides readers with a critical framework to understand how the participatory culture fostered by social media changes the way in which we experience and think of heritage. By introducing readers to how social media are theorized and used, particularly outside the institutional domain, the volume reveals through groundbreaking case studies the emerging heritage practices unique to social media. In doing so, the book unveils the new issues that are emerging from these practices and the new space for debate and critical argumentation that is required to illuminate what can be done in this burgeoning sector of heritage work.

Laurajane Smith, Paul Shackel, Gary Campbell
Heritage, Labour and the Working Classes
Routledge, 2012
ISBN: 978-0-415-61811-3

Heritage, Labour and the Working Classes is both a celebration and commemoration of working class culture. It contains sometimes inspiring accounts of working class communities and people telling their own stories, and weaves together examples of tangible and intangible heritage, place, history, memory, music and literature.

Rather than being framed in a ‘social inclusion’ framework, which sees working class culture as a deficit, this book addresses the question “What is labour and working class heritage, how does it differ or stand in opposition to dominant ways of understanding heritage and history, and in what ways is it used as a contemporary resource?” It also explores how heritage is used in working class communities and by labour organizations, and considers what meanings and significance this heritage may have, while also identifying how and why communities and their heritage have been excluded. Drawing on new scholarship in heritage studies, social memory, the public history of labour, and new working class studies, this volume highlights the heritage of working people, communities and organizations. Contributions are drawn from a number of Western countries including the USA, UK, Spain, Sweden, Australia and New Zealand, and from a range of disciplines including heritage and museum studies, history, sociology, politics, archaeology and anthropology.

Heritage, Labour and the Working Classes represents an innovative and useful resource for heritage and museum practitioners, students and academics concerned with understanding community heritage and the debate on social inclusion/exclusion. It offers new ways of understanding heritage, its values and consequences, and presents a challenge to dominant and traditional frameworks for understanding and identifying heritage and heritage making.

Martin Gegner, Bart Ziino
The Heritage of War
Routledge, 2012
ISBN: 978-0-415-59329-8

The Heritage of War is an interdisciplinary study of the ways in which heritage is mobilized in remembering war, and in reconstructing landscapes, political systems and identities after conflict. It examines the deeply contested nature of war heritage in a series of places and contexts, highlighting the modes by which governments, communities, and individuals claim validity for their own experiences of war, and the meanings they attach to them.

From colonizing violence in South America to the United States’ Civil War, the Second World War on three continents, genocide in Rwanda and continuing divisions in Europe and the Middle East, these studies bring us closer to the very processes of heritage production. The Heritage of War uncovers the histories of heritage: it charts the constant social and political construction of heritage sites over time, by a series of different agents, and explores the continuous reworking of meaning into the present.

What are the forces of contingency, agency and political power that produce, define and sustain the heritage of war? How do particular versions of the past and particular identities gain legitimacy, while others are marginalised? In this book contributors explore the active work by which heritage is produced and reproduced in a series of case studies of memorialization, battlefield preservation, tourism development, private remembering and urban reconstruction. These are the acts of making sense of war; they are acts that continue long after violent conflict itself has ended.

Fairclough et al.
The Heritage Reader
Routledge, 2012
ISBN: 978-0-415-37286-2

This resource is a much-needed support to the few textbooks in the field and offers an excellent introduction and overview to the established principles and new thinking in cultural heritage management.

Leading experts in the field from Europe, North America and Australia, bring together recent and innovative works in the field. With geographically and thematically diverse case studies, they examine the theoretical framework for heritage resource management.

Setting significant new thinking within the framework of more established views and ideas on heritage management, this reader re-publishes texts of the past decade with an overview of earlier literature and essays that fill the gaps in between, providing students of all stages with a clear picture of new and older literature.

A helpful introduction sets out key issues and debates, and individual chapter introductions and reading lists give a background collection of key works that offer ideas for the development of thought and study.

With good coverage of major issues and solutions in Britain, the USA and Australia, The Heritage Reader will appeal to students internationally across the English-speaking world, and will stand proud as a key guide to the study and practice of this major archaeological sector.

Marie Louise Stig Sørensen, John Carman
Heritage Studies. Methods and Approaches
Routledge, 2012
ISBN: 978-0-415-43185-9

This is the first volume specifically dedicated to the consolidation and clarification of Heritage Studies as a distinct field with its own means of investigation. It presents the range of methods that can be used and illustrates their application through case studies from different parts of the world, including the UK and USA. The challenge that the collection makes explicit is that Heritage Studies must develop a stronger recognition of the scope and nature of its data and a concise yet explorative understanding of its analytical methods.

The methods considered fall within three broad categories: textual/discourse analysis, methods for investigating people’s attitudes and behaviour; and methods for exploring the material qualities of heritage. The methods discussed and illustrated range from techniques such as text analysis, interviews, participant observation, to semiotic analysis of heritage sites and the use of GIS. Each paper discusses the ways in which methods used in social analysis generally are explored and adapted to the specific demands that arise when applied to the investigation of heritage in its many forms.

Heritage Studies is a seminal volume that will help to define the field. The global perspective and the shared focus upon the development of reflexive methodologies ensure that the volume explores these central issues in a manner that is simultaneously case-specific and of general relevance.

Ken Taylor, Jane Lennon (eds.)
Managing Cultural Landscapes (Key Issues in Cultural Heritage)
Routledge, 2012
ISBN: 978-0-415-67225-2

One of our deepest needs is for a sense of identity and belonging. A common feature in this is human attachment to landscape and how we find identity in landscape and place. The late 1980s and early 1990s saw a remarkable flowering of interest in, and understanding of, cultural landscapes. With these came a challenge to the 1960s and 1970s concept of heritage concentrating on great monuments and archaeological locations, famous architectural ensembles, or historic sites with connections to the rich and famous.

Managing Cultural Landscapes explores the latest thought in landscape and place by: • airing critical discussion of key issues in cultural landscapes through accessible accounts of how the concept of cultural landscape applies in diverse contexts across the globe and is inextricably tied to notions of living history where landscape itself is a rich social history record; • widening the notion that landscape only involves rural settings to embrace historic urban landscapes/townscapes; • examining critical issues of identity, maintenance of traditional skills and knowledge bases in the face of globalization, and new technologies; • fostering international debate with interdisciplinary appeal to provide a critical text for academics, students, practitioners, and informed community organizations; • discussing how the cultural landscape concept can be a useful management tool relative to current issues and challenges.

With contributions from an international group of authors, Managing Cultural Landscapes provides an examination of the management of heritage values of cultural landscapes from Australia, Japan, China, USA, Canada, Thailand, Indonesia, Pacific Islands, India and the Philippines; it reviews critically the factors behind the removal of Dresden and its cultural landscape from World Heritage listing and gives an overview of Historic Urban Landscape thinking.

Michele Langfield, William Logan, Mairead Nic Craith (eds.)
CCultural Diversity, Heritage and Human Rights. Intersections in Theory and Practice
Routledge, 2012
ISBN 978-0-415-56367-3

This theoretically innovative anthology investigates the problematic linkages between conserving cultural heritage, maintaining cultural diversity, defining and establishing cultural citizenship, and enforcing human rights.

It is the first publication to address the notions of cultural diversity, cultural heritage and human rights in one volume. Heritage provides the basis of humanity’s rich cultural diversity. While there is a considerable literature dealing separately with cultural diversity, cultural heritage and human rights, this book is distinctive and has contemporary relevance in focusing on the intersection between the three concepts. Cultural Diversity, Heritage and Human Rights establishes a fresh approach that will interest students and practitioners alike and on which future work in the heritage field might proceed.

Sharon Macdonald
Difficult Heritage. Negotiating the Nazi Past in Nuremberg and Beyond
Routledge, 2012
ISBN 978-0-415-41992-5

How does a city and a nation deal with a legacy of perpetrating atrocity? How are contemporary identities negotiated and shaped in the face of concrete reminders of a past that most wish they did not have?

Difficult Heritage focuses on the case of Nuremberg – a city whose name is indelibly linked with Nazism – to explore these questions and their implications. Using an original in-depth research, using archival, interview and ethnographic sources, it provides not only fascinating new material and perspectives, but also more general original theorizing of the relationship between heritage, identity and material culture.

The book looks at how Nuremberg has dealt with its Nazi past post-1945. It focuses especially, but not exclusively, on the city’s architectural heritage, in particular, the former Nazi party rally grounds, on which the Nuremburg rallies were staged. The book draws on original sources, such as city council debates and interviews, to chart a lively picture of debate, action and inaction in relation to this site and significant others, in Nuremberg and elsewhere. In doing so, Difficult Heritage seeks to highlight changes over time in the ways in which the Nazi past has been dealt with in Germany, and the underlying cultural assumptions, motivations and sources of friction involved.

Whilst referencing wider debates and giving examples of what was happening elsewhere in Germany and beyond, Difficult Heritage provides a rich in-depth account of this most fascinating of cases. It also engages in comparative reflection on developments underway elsewhere in order to contextualize what was happening in Nuremberg and to show similarities to and differences from the ways in which other ‘difficult heritages’ have been dealt with elsewhere. By doing so, the author offers an informed perspective on ways of dealing with difficult heritage, today and in the future, discussing innovative museological, educational and artistic practice.

Laurajane Smith
The Uses of Heritage
Routledge, 2012
ISBN 978-0-415-31831-0

Examining international case studies including USA, Asia, Australia and New Zealand, Laurajane Smith identifies and explores the use of heritage throughout the world.

Challenging the idea that heritage value is self-evident, and that things must be preserved because they have an inherent importance, Smith forcefully demonstrates that heritage value is not inherent in physical objects or places, but rather that these objects and places are used to give tangibility to the values that underpin different communities and to assert and affirm these values.

A practically grounded accessible examination of heritage as a cultural practice, The Uses of Heritage is global in its benefit to students and field professionals alike.