Patru cetăţi dacice din Patrimoniul UNESCO şi aşezarea antică de la Feţele Albe se află pe lista obiectivelor istorice pentru care Consiliul Judeţean Hunedoara a solicitat Guvernului României să fie preluate în administrarea directă a instituţiei.

Consiliul Judeţean Hunedoara a adoptat, vineri, proiectul de hotărâre prin care solicită Guvernului Romîniei preluarea în administrare a patru cetăţi dacice aflate în patrimoniul mondial UNESCO (Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură) şi a unui monument istoric din vecinătatea Sarmizegetusei Regia.

„Se solicită transmiterea din administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara a următoarelor monumente istorice din Lista patrimoniului mondial UNESCO: cetatea dacică de la Costeşti Cetăţuia, cetatea dacică de la Costeşti Blidaru, cetatea dacică de la Luncani – Piatra Roşie şi cetatea dacică de la Băniţa, precum şi punctul Masivul Feţele Albe, parte a monumentului istoric Sarmizegetusa Regia”, se arată în hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara.

Dintre cele cinci situri UNESCO aflate în judeţul Hunedoara, doar Sarmizegetusa Regia se află în administrarea directă a Consiliului Judeţean Hunedoara. Pentru celelalte patru cetăţi, Consiliul Judeţean Hunedoara anunţă că va accesa proiecte finanţate de Uniunea Europeană, necesare lucrărilor de conservare şi punere în valoare, dacă îi vor fi date în administrare.

„Consiliul Judeţean are intenţia de a accesa fonduri europene pentru lucări specifice de conservare şi restaurare, precum şi activităţi de punere în valoare a ansamblului şi siturilori istorice reprezentând Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, în ideea integrării acestor obiective în circuitul turistic. Acest lucări se pot finanţa părin granturi europene, însă aceste programe prevăd, ca o condiţie de eligibilitate, condiţia ca solicitantul, respectiv Consiliul Judţean Hunedoara, să deţină calitatea de proprietar sau administrator al obiectivului de patrimoniu care face obiectul investiţiei”, a informat Consiliul Judeţean Hunedoara.