DSCN0485

Mausoleul Familiei Moruzzi

„Zona vizată de propunerea de clasare cuprinde zona veche şi cimitirele eroilor români, ruşi şi germani“, a declarat Virgil Băbîi, şeful Direcţiei Judeţene de Cultură.

Cimitirul Eternitatea va deveni mo­nument istoric. Municipalitatea a solicitat includerea unei bune părţi a cimitirului pe lista naţională a monumentelor istorice, dosarul avizat favorabil de Comisia Zonală a Monumentelor fiind trimis spre aprobare la Bucureşti. „Ci­mitirul este unul dintre cele mai vechi din Iaşi, iar aici sunt înmor­mântate numeroase personalităţi ale Iaşului. Dincolo de funcţiunea sa edilitară, cimitirul adăposteşte un număr important de monumente memoriale care se cuvine a fi protejate. Zona vizată de propunerea de clasare cuprinde apro­ximativ 40% din suprafaţa totală a ci­mitirului, respectiv zona veche a sa şi cimitirele eroilor români, ruşi şi germani. A fost realizat un regulament de intervenţie în zonă, care va fi pus în aplicare“, a declarat Virgil Băbîi, şeful Direcţiei Judeţene de Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional.

Din cadrul cimitirului Eternitatea, 34 de monumente funerare aveau deja statut de monumente istorice. Au fost întocmite documentaţii pentru alte 43 de monumente, iar întregul ansambul va fi clasat ca monument. Printre cele 43 de monumente funerare propuse spre includere în viitoarea zonă protejată se numără cel al poetei Otilia Cazimir, al generalului din timpul Războiului de Independenţă Mihail Cristodulo Cher­chez, al fostului primar Scarlat Pastia, al arhitectului George Matei Cantacuzino, al cofetarului Richard Tuffli, vechea capelă mortuară, ca şi ansamblul mausoleului eroilor români din 1877, 1916-1918 şi 1941-1945.

Clasarea unei părţi a cimitirului Eternitatea ca monument istoric nu va împiedica viitoarele înhumări. „Nu se pune problema ca cei care deţin loturi în zona protejată să nu le poată utiliza. Protejarea ansamblului se referă la partea supraterană, nu la cea subterană. Dacă cineva inten­ţionează să construiască un monument funerar, va trebui să obţină un aviz şi de la noi. Nu vom putea aproba piramide sau monumente din marmură neagră cu maşini sau turnuleţe sculptate. Cimitirul Eternitatea repre­zintă o pagină importantă din istoria Iaşului, care trebuie conservată“, a spus Băbîi.