281424maximCurtea de Conturi critică Ministerul Culturii pentru disfuncţiile şi iregularităţile care au condus la diminuarea eficienţei programului de restaurare a monumentelor istorice

Dintre cele 39 de obiective avute în vedere în 2010, în prezent mai sunt de executat 9, pentru care ar fi nevoie de încă 76 mil. lei, deşi estimarea iniţială pentru toate era de puţin peste 130 mil. lei

Potrivit raportului, doar pentru două obiective, ale căror lucrări au fost angajate până la 01.01.2010, s-au încheiat 31 de acte adiţionale

Un raport al Curţii de Conturi privind utilizarea fondurilor publice destinate Programului Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice a scos la iveală o serie de disfuncţionalităţi în derularea contractelor, dar şi incapacitatea Ministerului Culturii de a gestiona situaţia prin prevederi clare, care să poată fi aplicate.
Astfel, Curtea de Conturi a constatat că, dintre cele 39 de obiective avute în vedere în 2010, în prezent mai sunt de executat 9, pentru care ar fi nevoie de încă 76 milioane lei, deşi estimarea iniţială pentru toate era de puţin peste 130 milioane lei.
În plus, cea mai mare parte a lucrărilor au fost efectuate cu ajutorul a zeci de acte adiţionale.
Potrivit raportului, doar pentru două obiective, ale căror lucrări au fost angajate până la 01.01.2010, s-au încheiat 31 de acte adiţionale.
Este vorba despre contractul de execuţie lucrări încheiat între Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice, în calitate de achizitor, şi SC ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP SA, în calitate de executant, la obiectivul „Restaurare, consolidare şi punere în valoare a Palatului Culturii «Tudor Muşatescu» din Câmpulung-Muscel, jud. Argeş”, pentru care s-au încheiat 16 acte adiţionale, în prezent, oficiul fiind în litigiu cu constructorul; şi de contractul de execuţie lucrări încheiat între Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice în calitate de achizitor şi SC Restaco SRL în calitate de executant, la obiectivul „Mânăstirea Dragomirna, sat Mitocul Dragomirnei, jud. Suceava – lucrări de consolidare-restaurare ziduri incintă şi contraforţi, amenajări exterioare, eliminare umiditate beciuri şi canalizare în incinta mânăstirii”, pentru care au fost încheiate 15 acte adiţionale, iar în prezent este reziliat.

Situaţia contractelor de restaurare încheiate în perioada 2010 – 2014

Potrivit Curţii de Conturi, consecinţa directă a lipsei unei metodologii aprobate de către Ministerul Culturii a fost introducerea în Programul Naţional de Restaurare a unor obiective de restaurat care nu au fost identificate, selectate şi aprobate în mod real.
De asemenea, faptul că nu a existat cadrul legal pentru încheierea de contracte multianuale a condus la situaţia în care în contabilitatea angajamentelor legale încheiate de instituţie erau evidenţiate doar sumele alocate prin P.N.R. în anul respectiv, şi nu valoarea totală a contractului.
În perioada 2010 -2012 au fost demarate multe achiziţii publice de lucrări de restaurare fără a se ţine seama de restul de finanţat pentru lucrările angajate în anii precedenţi la alte obiective. De asemenea, pentru contractele de lucrări noi angajate, sumele alocate în anul respectiv pentru finanţare au fost foarte mici în corelaţie cu valoarea contractelor încheiate, coroborat şi cu termenele de realizare a lucrărilor la aceste obiective, termene declarate în ofertă, care uneori au făcut diferenţa în sensul că au condus la descalificarea altor oferte. Acest sistem a fost folosit pentru a cuprinde în PNR cât mai multe obiective noi, declanşarea multor proceduri de achiziţie şi încheierea de contracte de lucrări, deşi nu existau sursele de finanţare în anul respectiv, asigurându-se astfel front de lucru, inclusiv finanţare cât mai mare şi pe o perioadă îndelungată pentru anumite firme care cunoşteau mecanismul.

Diferenţe foarte mari de alocat

Pe de altă parte, se arată în raport, consecinţa majoră a acestei situaţii a fost nerealizarea a însăşi scopului Programului Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice, prin prelungirea termenelor de realizare a contractelor prin acte adiţionale, actualizarea valorii contractelor încheiate înainte de 2010 şi întocmirea de Note de Comandă Suplimentare (NCS) necesare desfăşurării activităţilor de restaurare, fapt care a condus la blocarea lucrărilor pe şantiere până la obţinerea avizului Comisiei Tehnico-Economice din Ministerul Culturii la obiective pentru care s-au cheltuit deja sume semnificative.
Având în vedere diferenţa foarte mare de acoperit financiar între restul de executat ce provenea din contractele încheiate în anii anteriori şi sumele alocate de la buget pentru anii 2013 şi 2014, decizia managerilor Institutului a fost de a continua finanţarea la obiectivele la care se derulau lucrări. Astfel că, în anul 2013, a fost încheiat un singur contract de achiziţie pentru restaurare la obiectivul „Poarta sărutului”, finalizat cu Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor din data de 24.10.2013, iar în anul 2014 nu a fost încheiat niciun contract.

Descrierea haosului

Raportul arată că în anul 2010 a fost încheiat un număr de 26 de contracte, din care au fost finalizate 18, alte 6 fiind încă în derulare în anul 2015, un contract în litigiu cu executantul şi un contract sistat până la avizarea lucrărilor suplimentare de către Consiliul tehnico-economic (N.C.S.-uri transmise spre avizare încă din anul 2013).
La data de 01.01.2010, totalul sumelor contractate până la acea dată şi nedecontate era în valoare de 130.104.300 lei. În acest context, I.N.P. a mai încheiat în anul 2010 un număr de 26 contracte în valoare totală de 35.057.809 lei, reprezentând un procent de 72% din totalul sumei alocate prin P.N.R. în acel an, respectiv 48.738.000 lei. În anul 2010 a fost decontată suma de 6.164.227 lei din valoarea totală a contractelor încheiate în acel an, reprezentând un procent de 13% din totalul sumei alocate prin P.N.R.
În anul 2011 a fost încheiat un număr de 29 contracte, din care au fost finalizate 22 contracte, 4 contracte fiind încă în derulare în anul 2015, un contract în avizare CTE şi 2 contracte cu stadiul nespecificat.
La data de 01.01.2011, totalul sumelor contractate până la acea dată şi nedecontate era în valoare de 127.995.698 lei. În acest context, I.N.P. a mai încheiat în anul 2011 un număr de 29 contracte în valoare totală de 22.405.539 lei, reprezentând un procent de 43% din totalul sumei alocate prin P.N.R. în acel an, respectiv 52.