ArchaeoHeritage-Patrimoniul-Iasi-(2) - weboptInstitutul de Arheologie al Academiei Române, Filiala Iaşi, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași și Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Iași, vă invită la simpozionul „Patrimoniul cultural al județului Iași: evidență, protejare și valorificare” pentru a discuta despre potenţialul resurselor culturale şi perspectivele valorificării lor de la nivelul național la cel local. Simpozionul va avea loc la Iași în perioada 20-21 mai 2016.

Programul manifestării: Patrimoniul cultural al judeului Iasi. Evidenta, protejare, valorificare. Program.pdf

Pagina de FB a evenimentului: facebook.com/events/493992907474287

Moștenirea culturală este elementul care defineşte într-o manieră sensibilă vechimea şi originalitatea tradiţiilor unei comunități. Protecţia patrimoniului cultural ţine de înregistrarea, evidența, cercetarea, salvgardarea şi valorificarea lui. Obiectivele de patrimoniu cultural sunt cartea de vizită a fiecărei localități. În contextul realităților sociale și culturale actuale patrimoniul cultural este deseori supus riscului de a fi deteriorat sau chiar distrus. De aceea, pentru protejarea moştenirii culturale avem nevoie de un management eficient care să propună un ansamblu de măsuri pentru a salva, cerceta, conserva şi restaura aceste resurse.

Simpozionul are ca scop analiza situaţiei din România privind tendinţele, practicile curente şi modul în care se valorifică moștenirea culturală. Participarea experţilor în domeniul managementului patrimoniului cultural ne va permite, pe de o parte, organizarea unei dezbateri publice privind starea reală a lucrurilor, pe de altă parte, realizarea unui schimb de opinii şi experienţă privind politicile şi strategiile eficiente de ocrotire în acest domeniu, atragerea tinerilor din centrele universitare și a locuitorilor orașului Iași spre conștientizarea importanței patrimoniului orașului în păstrarea intactă a memoriei istorice și culturale pentru generațiile următoare.

La realizarea acestui proiect sunt invitaţi peste 30 experţi în domeniul managementului patrimoniului cultural din cadrul Ministerului Culturii, Ministerului de Interne, Direcţiilor Judeţene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național, Universităţilor şi Muzeelor din România.

Simpozionul va fi structurat pe ateliere după cum urmează:

  1. Legislația și managementul patrimoniului cultural
  2. Combaterea acțiunilor care dăunează patrimoniul cultural
  3. Educația pentru protecția și promovarea patrimoniului cultural
  4. Noi tendințe în protejarea și valorificarea moștenirii culturale